Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN poprzez: podniesienie kompetencji 549 w tym 379 kobiet i 170 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia z udziałem profesorów wizytujących, wsparcie procesów zarządzania i wdrożenie informatycznego narzędzia (platforma e-learningowa), tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia, wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie, działania restrukturyzacyjne oraz podniesienie kompetencji kadr administracyjnych, zarządczych i pracowników dydaktycznych 108(65K/43M) osób w systemie szkolnictwa wyższego w terminie od 01.07.2019 do 31.12.2022.